قطعات کمیاب این دستگاه استثنایی تفال را از سنتر سرویس بخواهید

روندو ۲۵۰۰      تفال    ۲۵۰۰ RONDO

۱٫ مخزن یا پیرکس اصلی تفال

۲٫ دیش روندو تفال که روی پیرکسه

۳٫ موتور غذاساز روندو تفال

۴٫ تیغه روندو غذاساز تفال

۵٫ شفت فابریکی غذاساز روندو تفال

۶٫ چرخ دنده های فابریکی روندو تفال

۷٫ پوشر و یا فشاری غذاساز روندو ۲۵۰۰ تفال

۸٫ پره همزن غذاساز تفال روندو ۲۵۰۰

۹٫ رنده های غذاساز روندو ۲۵۰۰ تفال

کلیه قطعات فابریکی و زیر قیمت موجود می باشد

قطعات غذاساز روندو ۲۵۰۰ تفال با ضمانت اصلی و فابریکی ارائه میگردد