تعمیر و قطعات فابریکی چای ساز های تفال را از سنتر سرویس بخواهید

 

 

 

این مرکز تعمیر چای ساز تفال را با گارانتی ۳ ماهه به مشتری ارائه می نماید.

 

 

  1. بدنه کتری تفال
  2. فیلتر کتری تفال
  3. قوری پیرکس چای ساز تفال
  4. کفه فابریکی چای ساز
  5. درب کتری تفال
  6. المنت کتری تفال
  7. ترمستات کتری تفال
  8. کابل چایساز تفال