قدرت: ۷۰وات
میزان باددهى: ۸۰متر مکعب
میزان صدا: ۷۴ دسى بل
تعداد پره: ۵
سیستم ضد حشره
رنگ: متالیک