حتما برای شما پیش آمده که موقع خرید بخارشوی وقتی به مغازه ای مراجعه می کنید، بین تلفظ این سه کلمه بخارشوی، بخارشور و بخارشو دچار مشکل و تردید می شوید.

همانطور که می دانید کلمه بخارشوی، کلمه ای جدید است و چند سالی است که به سبب اختراع این دستگاه به فرهنگ ما وارد شده است. اصل کلمه steam cleaner است و به معنی “تمییز کننده با بخار” است.

مصدر کلمه شستشو، شستن است. حالت امر کلمه شستن، بشو یا بوشی یا بشور است. پس ریشه ی این لغت شوی، شور یا شو است. پس تا حدودی می توان نتیجه گرفت که هر سه کلمه یبخارشویبخارشور یا بخارشو صحیح می باشند.

لوازم یدکی انواع بخارشور را از قطعه بانک بحواهید

تعمیرات بخارشوی خود را به سنترسرویس بسپارید

قطعه بانک مرکز پخش قطعات بخارشو در تهران 

سنترسرویس تعمیرگاه تخصصی بخارشور دلونگی کارچر کنوود کیپ و …

قطعه بانک مرکز پخش عمده قطعات لوازم خانگی در تهران 

قطعه بانک بورس لوازم یدکی لوازم خانگی در تهران