تعمیر جاروشارژی کیپ ( KEEP )
تعمیر و تعویض باتری جاروشارژی های کیپ ( KEEP ) را از سنتر سرویس بخواهید

قطعات یدکی شامل :
۱- پوزه جاروشارژی کیپ ( KEEP )

۲- بدنه جاروشارژی کیپ ( KEEP )

۳- موتور جاروشارژی کیپ ( KEEP )

۴- باتری ( باطری ) جاروشارژی کیپ ( KEEP )

لوازم یدکی جاروشارژی کیپ را از قطعه بانک بخواهید

۰۲۱۴۴۲۶۹۶۴۰ – ۰۹۰۳۲۸۰۱۴۵۶

سنتر سرویس مرکز تخصصی تعمیرات جاروشارژی کیپ در تهران

۰۲۱۷۷۱۸۶۱۹۲ – ۰۹۳۵۴۴۰۲۳۹۴