تعمیر و سرویس و ارائه قطعات انواع جاروبرقی های صنعتی در سنترسرویس

تعمیر ، سرویس و قطعات فابریکی انواع جاروبرقی تجاری ( هتلی ، اداری ) – جاروبرقی حرفه ای – جاروبرقی صنعتی – جاروبرقی صنعتی پارس – جاروبرقی یک موتوره – جاروبرقی دو موتوره – جاروبرقی ۳ موتوره – جاروبرقی صنعتی تر و خشک – جاروبرقی صنعتی اتوماتیک و معمولی.

تعمیر جاروبرقی صنعتی ایتالیایی ( Delfin mistral )

تعمیر جاروبرقی آلمانی ( KARCHER ) ( BOSCH )  ( Kranzle )  ( Colum bus st )

۱- موتور فابریکی جاروبرقی صنعتی

۲- فیلتر هپا جاروبرقی صنعتی

۳- پاکت فابریکی جاروبرقی صنعتی

۴- لوله خرطومی جاروبرقی صنعتی ( به طول دلخواه تا ۱۰ متر )

۵- برس و پارویی جاروبرقی صنعتی

۶- لوله تلسکوپی جاروبرقی صنعتی

۷- کابل جاروبرقی صنعتی

و تمامی سرویسها و تعمیرات جاروبرقی صنعتی در سنتر سرویس