دماهای مناسب اتوکشی

 • کتان : ۲۳۰ °C
 • تریاستات : ۲۰۰
 • پنبه ای و نخی : ۲۰۴°C
 • ویکسوز : ۱۹۰°C
 • پشم : ۱۴۸°C
 • پلی استر : ۱۴۸°C
 • ابریشم : ۱۴۸°C
 • استات : ۱۴۳°C
 • آکریل : ۱۳۵°C
 • لیکرا / اسپاندکس : ۱۳۵°C
 • نایلون ۶٫۶: ۱۳۵°C

تصویر قدیمی ترین نوع اتو :

 

اتوی ذغالی (باز)