مقایسه باطریهای جاروشارژی

 

مقایسه باطریهای جاروشارژی

سنتر سرویس مرکز تخصصی تعمیرات جاروشارژی در تهران

انواع باتری جاروشارژی را از قطعه بانک بخواهید

ردیف

نام باطری

بار۱۰۰میلی

بار۲۰۰میلی

بار۳۰۰میلی

بار۵۰۰میلی

بار۱۰۰۰میلی

۱

قلمی وارتا مکس تک آلکالاین

۲۷۴۸ میلی آمپر

۲۱۱۴ میلی آمپر

۱۰۷۸ میلی آمپر

۵۴۵ میلی آمپر

۳/۳۹۰ وات ساعت

۲/۵۴۲وات ساعت

۱/۲۱۶ وات ساعت

۰/۶۰۱وات ساعت

۲

نیم قلمی وارتا مکس تک آلکالاین

۷۸۷ میلی آمپر

۵۹۷ میلی آمپر

۴۵۳میلی آمپر

۲۰۲میلی آمپر

۰/۹۴۲ وات ساعت

۰/۶۹۳وات ساعت

۰/۵۱۰وات ساعت

۰/۲۲۲ وات ساعت

۳

قلمی وارتا های انرژی آلکالاین

۲۷۰۰ میلی آمپر

۱۹۴۱ میلی آمپر

۱۲۱۶ میلی آمپر

۵۳۷ میلی آمپر

۳/۳۳۲ وات ساعت

۲/۳۲۷وات ساعت

۱/۳۷۱ وات ساعت

۰/۵۸۹ وات ساعت

۴

قلمی پاناسونیک پروپاورآلکالاین

۲۵۱۷ میلی آمپر

۱۸۵۹ میلی آمپر

۱۱۷۸ میلی آمپر

۵۷۲ میلی آمپر

۳/۱۵۹ وات ساعت

۲/۲۹۸ وات ساعت

۱/۳۷۸وات ساعت

۰/۶۳۶ وات ساعت

۵

نیم قلمی پاناسونیک پروپاورآلکالاین

۷۹۴ میلی آمپر

۵۹۳ میلی آمپر

۴۹۲میلی آمپر

۱۵۹ میلی آمپر

۰/۹۶۴ وات ساعت

۰/۷۰۷ وات ساعت

۰/۵۶۸ وات ساعت

۰/۱۷۳ وات ساعت

۶

قلمی پاناسونیک اولتا آلکالاین

۲۳۴۲ میلی آمپر

۱۶۴۱ میلی آمپر

۸۵۰ میلی آمپر

۴۷۸ میلی آمپر

۲/۹۴۶ وات ساعت

۲/۰۱۰وات ساعت

۱/۰۱۱ وات ساعت

۰/۵۴۹ وات ساعت

۷

قلمی فیلیپس پاورلایف آلکالاین

۱۹۸۶ میلی آمپر

۱۶۲۲ میلی آمپر

۵۶۳ میلی آمپر

۲۳۶ میلی آمپر

۲/۴۲۵ وات ساعت

۱/۸۸۴ وات ساعت

۰/۶۵۰ وات ساعت

۰/۲۵۷وات ساعت

۸

قلمی دوراسل آلکالاین

۲۳۴۸ میلی آمپر

۱۸۰۸ میلی آمپر

۱۰۵۰ میلی آمپر

۵۰۶ میلی آمپر

۲/۹۱۳ وات ساعت

۲/۱۸۹ وات ساعت

۱/۱۹۴ وات ساعت

 ۰/۵۶۴وات ساعت

۹

نیم قلمی دوراسل آلکالاین

۹۷۰ میلی آمپر

۷۷۷ میلی آمپر

۵۵۳ میلی آمپر

۳۳۶ میلی آمپر

۱/۱۷۴ وات ساعت

۰/۹۱۶وات ساعت

۰/۶۳۷ وات ساعت

۰/۳۷۸ وات ساعت

۱۰

قلمی مکسل آلکالاین

۲۲۳۷ میلی آمپر

۱۸۰۷ میلی آمپر

۱۰۱۰ میلی آمپر

۴۸۳ میلی آمپر

۲/۷۷۵وات ساعت

۲/۱۶۶ وات ساعت

۱/۱۶۴وات ساعت

۰/۵۳۸ وات ساعت

۱۱

نیم قلمی مکسل سوپر آلکالاین

۹۴۸ میلی آمپر

۵۷۲میلی آمپر

۴۷۴میلی آمپر

۲۵۳ میلی آمپر

۱/۱۳۵ وات ساعت

۰/۶۷۵ وات ساعت

۰/۵۵۲ وات ساعت

۰/۲۸۲ وات ساعت

۱۲

قلمی توشیبا استاندارد آلکالاین

۲۴۶۷ میلی آمپر

۱۹۰۳ میلی آمپر

۱۰۲۵ میلی آمپر

۳۲۴ میلی آمپر

۳/۰۶۷ وات ساعت

۲/۲۸۶ وات ساعت

۱/۱۸۹ وات ساعت

۰/۳۵۲ وات ساعت

۱۳

قلمی کوداک مکس آلکالاین

۲۰۸۴ میلی آمپر

۱۵۲۹ میلی آمپر

۴۸۱ میلی آمپر

۴۵ میلی آمپر

۲/۵۱۲وات ساعت

۱/۷۸۰وات ساعت

۰/۵۳۵وات ساعت

۰/۰۴۸وات ساعت

ردیف

نام باطری

بار۱۰۰میلی

بار۲۰۰میلی

بار۳۰۰میلی

بار۵۰۰میلی

بار۱۰۰۰میلی

۱۴

قلمی ورباتیم پرمیوم آلکالاین

۲۱۶۶ میلی آمپر

۱۵۲۷ میلی آمپر

۶۱۳ میلی آمپر

۳۰۶ میلی آمپر

۲/۶۲۶ وات ساعت

۱/۷۹۷وات ساعت

۰/۶۷۴ وات ساعت

۰/۳۲۹ وات ساعت

۱۵

قلمی فوجی سل آلکالاین

۱۹۸۸ میلی آمپر

۱۶۴۰ میلی آمپر

۷۸۵ میلی آمپر

۲۲۵ میلی آمپر

۲/۳۹۵ وات ساعت

۱/۹۴۹وات ساعت

۰/۸۹۶ وات ساعت

۰/۲۴۶وات ساعت

۱۶

قلمی آگفا فوتو آلکالاین پاور

۲۴۴۱ میلی آمپر

۱۷۵۳ میلی آمپر

۱۰۲۴ میلی آمپر

۴۱۹ میلی آمپر

۲/۹۹۵ وات ساعت

۲/۰۷۹وات ساعت

۱/۱۶۶وات ساعت

۰/۴۵۹ وات ساعت

۱۷

قلمی کیو لایت آلکالاین

۲۲۱۹ میلی آمپر

۱۸۷۳ میلی آمپر

۱۰۶۲ میلی آمپر

۴۸۲ میلی آمپر

۲/۷۶۳ وات ساعت

۲/۲۵۷وات ساعت

۱/۲۱۹وات ساعت

۰/۵۳۲وات ساعت

۱۸

نیم قلمی GP اولترا آلکالاین

۸۷۷ میلی آمپر

۷۲۸ میلی آمپر

۵۷۲ میلی آمپر

۳۵۵ میلی آمپر

۱/۰۵۳وات ساعت

۰/۸۳۹وات ساعت

۰/۶۵۹وات ساعت

۰/۴۰۱ وات ساعت

۱۹

نیم قلمی سونی استامینا پلاس آلکالاین

۷۷۲ میلی آمپر

۵۲۹ میلی آمپر

۳۶۵ میلی آمپر

۲۵۱ میلی آمپر

۰/۹۵۷وات ساعت

۰/۶۴۰وات ساعت

۰/۴۴۱ وات ساعت

۰/۲۹۲ وات ساعت

۲۰

نیم قلمی GPسوپر آلکالاین

۹۱۵ میلی آمپر

۶۶۶ میلی آمپر

۴۸۷ میلی آمپر

۲۰۳ میلی آمپر

۱/۰۹۷ وات ساعت

۰/۷۷۸وات ساعت

۰/۵۵۰وات ساعت

۰/۲۲۶ وات ساعت

۲۱

قلمی سونی معمولی نیو اولترا

۳۴۱ میلی آمپر

۲۱۲ میلی آمپر

۱۵۵ میلی آمپر

۸۳ میلی آمپر

۰/۴۰۲وات ساعت

۰/۲۳۹وات ساعت

۰/۱۶۸وات ساعت

۰/۰۸۴وات ساعت

۲۲

نیم قلمی توشیبا معمولی سوپرهیوی دیوتی

۳۲۰ میلی آمپر

۱۹۵ میلی آمپر

۱۳۸ میلی آمپر

۵۸ میلی آمپر

۰/۳۷۹ وات ساعت

۰/۲۱۹ وات ساعت

۰/۱۴۷ وات ساعت

۰/۰۶۰وات ساعت

۲۳

قلمی آلکالاین تکسوس

۲۷۵۰میلی آمپر

۲۱۲۰میلی آمپر

۱۰۸۰میلی آمپر

۵۵۰ میلی آمپر

۳/۳۹۳وات ساعت

۲/۵۵۰وات ساعت

۱/۲۳۰ وات ساعت

۰/۶۲۰وات ساعت

 

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *